سلب مسئولیتRayeman.me یک نرم افزار تولیدی توسط شرکت Kieskompas می باشد. نرم افزارهای تولیدی درچگونگی انجام و نحوه استفاده از اطلاعات شفاف و واضح می باشند. Kieskompas به شدت مراقب تضمین امنیت کاربرانش است و اطلاعات کاربران بصورت محرمانه ثبت می شود. و اطلاعات شخص به هیچ وجه با گروه تبلیغاتی به اشتراک گذاشته نمی شود.

جهت ثبت نام بازدید محصولات ، ما ازCookie استفاده می کنیم. که این Cookie ها جهت نگهداری مو قعیت شما و همچنین پاسخ شما در شبکه ها ی اجتماعی و نیز تحلیل داده ها مورد استفاده قرار می گیرد. ما اطلاعات شخصی را از این طرق جمع اوری نمی کنیم و همچنین آدرس IP شما بر روی سرور ذخیره نخواهد شد. تنها همکاران بخش تکنیکی ، Luminium Solutions که توافق نامه حفاظت از اسناد محرمانه را امضا کرده اند به این اطلا عات دسترسی خواهند داشت.

تمام بخش ها یRayeman.me اختیاری می باشد و در صورتی که شما انتخاب کرده باشید که ایمیل شما با ما به اشتراک گذاشته شود ما از ان در جهت اهداف علمی و تحقیقاتی خود استفاده خواهیم کرد.